Ρυθμίσεις

Βασικές ρυθμίσεις

Οι ενότητα των ρυθμίσεων βρίσκεται μέσα στην κατηγορία Ρυθμίσεις/Settings -> Ρυθμίσεις ACS

Εαν δεν σας έχει στείλει η ACS τους live κωδικούς σας μπορείτε να δοκιμάστε το Plugin με τους παρακάτω test κωδικούς

Company ID: demo

Company Password: demo

User ID: demo

User Password: demo

Κωδικός χρέωσης: 2ΑΘ999999

Ονομα αποστολέα: eshop(Οτι θέλετε)

Application Key: ff3981a2ac67410e877c1d73e7d83006

Email κωδικού παρακολούθησης - Email tracking code

Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή μπορείτε να ορίσετε ένα μήνυμα ελεύθερου κειμένου που θα συμπεριλαμβάνεται στο email προς τον πελάτη όταν ολοκληρώνεται η παραγγελία. Δηλαδή στο completed email.

Μέσα στο μηνυμα θα πρέπει να εισάγεται το διαθέσιμο shortcode [iben_acs_tracking]το οποίο θα αντικαθίστατε με τον αριθμός αποστολής.

Σε κάθε παραγγελία υπάρχει διαθέσιμο checkbox το οποίο οταν είναι τσεκαρισμένο, τότε και μόνο τότε το μήνυμα θα συμπεριλαμβάνεται στο email της ολοκλήρωσης.

Τεχνικά αγκυστρώνεται σε όλα τα do_action('woocommerce_email_order_details') και όταν το email id = customer_completed_order.

Διαθέσιμα filters

iben_acs_email_send_tracking_email_hook_filter iben_acs_email_send_tracking_emailid_filter

Αυτόματος έλεγχος παράδοσης

Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή, το plugin θα ελέγχει τα μη παραδομένα voucher εαν έχουν παραδοθεί. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάζει αυτόματα η κατάσταση της παραγγελίας όταν ελεχθεί ως παραδομένο

Αυτόματη διαγραφή PDF

Σημαντική ρύθμιση όσο αφορά τη συντήρηση του διαθέσιμου χώρου στον server σας καθώς με αυτή την επιλογή, αυτόματα θα διαγράφονται τα "άχρηστα" αποθηκευμένα vouchers και άλλα πολυμέσα που θεωρητικά δεν υπάρχει λόγος πλέον να κρατούνται αφού έχει ολοκληρωθεί ο η διακινησή τους

Ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή, το plugin θα διαγράφει αυτόματα όλα τα PDF βάση των επιπλέον επιλογές που υπάρχουν ώστε να είστε ήσυχοι πως τα PDF δεν θα δεσμεύουν σημαντικό χώρο.

Κάθε φορά που δημιουργείτε 1 voucher και παράγεται το PDF, αποθηκεύονται στον χώρο φιλοξενίας σας.

Αυτόματη δημιουργία των vouchers

Με αυτή την επιλογή τα vouchers θα δημιουργούνται αυτόματα όταν μια νεα παραγγελία τοποθετείται στο καταστημά σας.

Last updated